ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2019

குலக்கல்வி சிறகா? சிலுவையா?

அன்பு நிஷாந்தி அக்கா,
           நலம். நாடுவதும் அதுவே. நீண்ட நெடிய என் சோம்பலை முறித்து ப்போட்டிருக்கிறது உங்களது இன்றைய குலக்கல்வி பற்றி ஒரு முகநூல் பகிர்வு. அதற்காக உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகள்.