திங்கள், 30 மார்ச், 2020

முகமற்ற குரல்கள்

காலத்தின் சன்னல் இருக்கையில்
அமர்ந்திருக்கிறது தேவதை

அதன் முகத்தருகே நீட்டப்பட்ட கைக்குட்டையால்
இடம்பிடித்து வைக்க

முண்டியடித்து
இருக்கைநாடி
மூச்சு சீரான பின்
பேசத்தொடங்கியது
சாத்தான்

வியாழன், 26 மார்ச், 2020

கை கழுவுங்க

கொஞ்சம் தண்ணீர்
இருபத்தியிரண்டு நொடிகள்
சிறு சோப்புக்கட்டி போதும்
அவர் கைகழுவி விட்டார்
நீங்களும் கைகழுவுங்கள்

செவ்வாய், 24 மார்ச், 2020