புதன், 18 செப்டம்பர், 2013

கூடுகளின்றி அலையும் சிட்டுக்குருவிகள்


        ஒரே தலைப்பில் ரெண்டு கவிதைகள்.

1.கூடு தொலைத்த குருவியொன்று
   கொத்திக்கொண்டிருந்தது என்
   சன்னல் விளிம்பை

வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2013

ஞாயிறு, 1 செப்டம்பர், 2013

எங்கள் விடுமுறை நாட்கள் !


நான்கு ரெட்டைகிளி, ஒரு விமானம் தீப்பெட்டி
கொடுத்தால் கிடைக்கும் ரஜினி பிலிம் 
அண்ணன்களோடு ஓடும் சனி,ஞாயிறு