ஞாயிறு, 2 ஜூன், 2013

பலூன்மனது

பத்து ருபாய் சொர்க்கம்  வாங்கி
என் தேவதைகளுக்கு தந்தேன்
பதிலுக்கு அவர்கள் தந்த முத்ததிற்குபின்
பறக்கத்தொடங்கிவிட்டது பலூன்மனது !!!!!
                                                            கஸ்தூரி