வியாழன், 25 ஏப்ரல், 2013

சவ்வுமிட்டாய்

உள்ளங்கையில் ஒட்டிய
சவ்வு மிட்டாய் போல்
உரிக்கவே முடியவில்லை
உன்  நினைவுகளை !
நாவடியில் சக்கரையாய்
கரைந்தபடி உன் பெயர் !
தொண்டையை அடைக்கும்
உன்  நினைவுகளை
விழுங்குகிறேன்
காதல் குடித்து !
                               கஸ்தூரி
Add caption

1 கருத்து: